Regulamin

I. Organizator

 1. Stowarzyszenie Epidemia Sportu
 2. Grupa Biegowa BBL Barlinek

II. Cel zawodów

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży
 2. Promocja sportu i aktywności ruchowej jako najlepszej pro- zdrowotnej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży

III. Terminy

 1. Bieg pierwszy – 14 listopada 2021r. godz. 10.00
 2. Bieg drugi –
 3. Bieg trzeci
 4. Bieg czwarty
 5. Bieg piąty

IV. Miejsce

 1. Miejsce rozgrywania zawodów może być inne na każdym z biegów, jednak zawsze będą to okolice Stadionu przy ul. Sportowej 2
 2. Dokładna lokalizacja Biura Zawodów i miejsca startu będzie ogłaszana co najmniej tydzień przed danym biegiem na stronie fejsbukowej wydarzenia i na stronie głownej Biegu Puchacza w aktualnościach

V. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie dziecka do biegu poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy ……. lub zgłoszenie przed biegiem w Biurze Zawodów
 2. Rejestracja internetowa trwa zawsze do soboty do godziny 23.59 poprzedzającą niedzielny bieg.
 3. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do podpisania wszystkich wymaganych oświadczeń

VI. Klasyfikacje i kategorie wiekowe

Zawodnicy będą klasyfikowani w kategorii dziewcząt i chłopców i podług kategorii wiekowych

0 – 6 lat (roczniki 2015 i młodsze)

7 – 8 lat (roczniki 2014 – 2013)

9 – 10 lat (roczniki 2012 – 2011)

11 – 12 lat (roczniki 2010 – 2009)