Bieg pierwszy: 14 listopada 2021 r

Bieg drugi: 5 grudnia 2021 r.

Bieg trzeci: 9 stycznia 2021 r.

Bieg czwarty: 6 lutego 2022 r.

Bieg piąty: 12 marca 2022 r. (sobota!)